Zastępstwa

11 grudnia 2018

Zastępstwa, środa 12 grudnia 2018

Uczniowie z klas 1e i 3e wyruszają pod opieką prof. J. Świstak, prof. A. Szponar-Krajewicz, prof. B. Liberskiej-Stefan i prof. E. Książyk na wyprawę do Wrocławia. Grupa uczniów z kl. 2c pod opieką prof. R. Padurka wyrusza po 5 lekcji na zajęcia na UE w Poznaniu. Maturzyści uczestniczą w zajęciach pt. "Zarządzanie czasem" przygotowanych przez SWPS (wg załączonego harmonogramu), s. 4

(więcej)
06 grudnia 2018

Zastępstwa, piątek 7 grudnia 2018

Grupa uczniów pod opieką prof. P. Maluśkiego przebywa na wyprawie w Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie z klas: 1f i 2f pod opieką: prof. J. Grupińskiego, prof. M. Kułakowskiej, prof. E. Książyk, prof. D. Motały wyjeżdżają na wycieczkę dydaktyczną do Warszawy. Uczniowie z klas: 3b (grupa chemiczna), 3e i 3g wyruszają pod opieką: prof. A. Szponar-Krajewicz, prof. A. Krysiuk, prof. I. Orlik na zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu - uczniowie klasy 3e i 3g, którzy nie biorą udziału w wyprawie, odbywają zajęcia wg plany kl. 3g. Spotkanie z mecenasem Bartoszem Bednarkiem pt. "Cyberprzemoc i mediacje rówieśnicze" - sala nr 4 - 5 lekcja - klasa: 1g; 6 lekcja - klasa 2d.

(więcej)
05 grudnia 2018

Zastępstwa, czwartek 6 grudnia 2018

Uczniowie klasy 3f wyruszają pod opieką prof. M. Kostrzewy i prof. I. Orlik na wycieczkę do Wrocławia. Grupa uczniów pod opieką prof. P. Maluśkiego wyrusza na wyprawę do Bystrzycy Kłodzkiej. W sali nr 80 odbywają się warsztaty dla klas maturalnych WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - JAK SIĘ NIE DAĆ TREMIE? (wg załączonego harmonogramu). W sali nr 4 uczniowie kl. 1d, 1g, 2b i 2g uczestniczą w zajęciach profilaktycznych z p. Martynem Jakubowskim (wg załączonego harmonogramu).

(więcej)
03 grudnia 2018

Zastępstwa, wtorek 4 grudnia 2018

W godz. od. 8.45 do godz. 13.45 w CHILL ROOMIE odbędą się Wybory do Samorządu Uczniowskiego

(więcej)
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka