« powrót

Psycholog

mgr Alicja Walczak

Godziny przyjęć

PONIEDZIAŁEK

8.00

14.00

 

  

ŚRODA

8.00

14.00

 

  

PIĄTEK

8.00

13.00

Można się ze mną skontaktować także poprzez e-maila:awalczak@lo-koscian.pl
 
 Do głównych zadań psychologa w szkole należą:
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia oraz określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów.
  • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych m.in. warsztaty integracyjne, zajęcia z tematyki uzależnień, przemocy, rozwoju osobistego.
  • Współpraca z rodzicami oraz nauczycielami.
  • Współpraca ze specjalistami z dziedziny psychologii, psychiatrii oraz wszelkimi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
« powrót Drukuj

Czytaj również: