« powrót

Pielęgniarka szkolna

mgr Agata Szwarc

 Zapraszam uczniów do korzystania z bezpłatnych konsultacji dietetycznych w każdą środę od 1430 do 1600

Agata Szwarc, pielęgniarka szkolna, dietetyk.

Godziny przyjęć

PONIEDZIAŁEK

7:00

11:00

WTOREK

7:00

15:00

ŚRODA

11:15

15:00

CZWARTEK

11:30

15:00

PIĄTEK

 7:00

15:00

Profilaktyka grypy A/H1N1

Bezpieczeństwo podczas wakacji

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami regulowana jest przepisami zawartymi w ustawie  z dnia 12 kwietnia 2019roku – Dz. U.2019 poz. 1078

Opieka zdrowotna nad uczniami  jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz promocję zdrowia. Opieka ma na celu:

1.     Ochronę zdrowia uczniów

2.     Kształtowanie u uczniów postaw  zdrowotnych  oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Cele o których mowa, są realizowane przez:

1.     Działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobieganiu powstawaniu lub rozwojowi chorób ;

2.     Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;

3.     Edukację zdrowotną i promocję zdrowia;

4.     Udzielanie pierwszej pomocy.

Sprawujący  profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zobowiązani są do przestrzegania praw  pacjenta, zachowaniu w  tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów oraz poszanowaniu intymności i godności uczniów w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu złożonego w formie pisemnej do świadczącego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami.

 

 

 

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka