100 lat tradycji

100-lecie matury

Z życia szkoły

2024 Rokiem Czesława Miłosza
17 kwietnia 2024
2024 Rokiem Czesława Miłosza

czytaj więcej

Śladami średniowiecza
17 kwietnia 2024
Śladami średniowiecza

czytaj więcej

Wyprawa w Góry Suche
16 kwietnia 2024
Wyprawa w Góry Suche

czytaj więcej

Stypendium Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
16 kwietnia 2024
Stypendium Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

czytaj więcej

Poznaj Kolberga

Zaloguj się do sukcesu "Kolberg – szkoła dialogu, sukcesu i satysfakcji"

"Nauczanie ku przyszłości"- to hasło przyświecające aktualnej wizji pracy szkoły. Kościański "Kolberg" wprowadza nowoczesne metody nauczania, przygotowuje ucznia  do dalszej edukacji. Długofalowe spojrzenie na proces kształcenia utwierdza licealistów w przekonaniu, że myśl: "Kolberg - to drzwi do sukcesu", nie jest sloganem, lecz wartościową ideą, wdrażaną w codziennym procesie edukacji.

Zgodnie z maksymą "Uczeń jest najważniejszy" wszystkie inicjatywy podejmowane w "Kolbergu" mają wpływać na wszechstronny rozwój każdego licealisty.

Rekrutacja O naszym patronie 100-lecie pierszej matury

Nie tylko nauka

Eskapady z Kolbergiem  - nie podróż jest celem samym w sobie, ale to jedna z najlepszych form, stwarzającą warunki do przeprowadzenia obserwacji, do zetknięcia uczniów z rzeczywistością, do gromadzenia spostrzeżeń, które stanowią podstawę analizy, syntezy, porównania i klasyfikowania, uogólnień, tworzenia pojęć, wnioskowania, rozumienia zjawisk, związków i zależności.

Sprawdź relacje z naszych wyjazdów