Dokumenty

Dokumenty

Statut szkoły


Program wychowawczo-profilaktyczny


Regulamin korzystania z boisk sportowych


Procedury bezpieczeństwa


Wycieczki - dokumentacja


Ochrona danych osobowych


Deklaracja dostępności


Dostępność nauczycieli


Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem


Ważne telefony