Oferta 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie planowane jest utworzenie 8 oddziałów.

W załączeniu prezentujemy szczegółową ofertę.