Regulamin korzystania z boisk sportowych

Regulamin korzystania z boisk sportowych w załączeniu.