Historia biblioteki

Historia biblioteki

Historia biblioteki jest tak samo długa jak historia szkoły – jest z nią związana od początku. Lokal biblioteczny zmieniał się kilkakrotnie. Obecnie biblioteka mieści się w dwóch pomieszczeniach, z których jedno służy jako czytelnia a drugie jest magazynem bibliotecznym. Priorytetowym zadaniem biblioteki było zawsze zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów, pomoc w zdobywaniu wiedzy i wspieranie nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ostatnie lata postawiły przed biblioteką nowe zadania -przejęła ona także rolę centrum multimedialnego. Do dyspozycji uczniów jest kilkanaście stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. W związku z wszechobecną komputeryzacją życia podjęliśmy decyzję o stworzeniu komputerowej bazy danych księgozbioru. W wyniku przeprowadzonych prac w styczniu 2003 roku zostaje uruchomiony komputerowy system udostępniania księgozbioru i informacji o nim. Proces komputeryzacji biblioteki był długi i żmudny, ale obecnie przynosi on niewyobrażalne korzyści. Przede wszystkim usprawnia prace biblioteczne i pozwala czytelnikowi na szybkie dotarcie do potrzebnej informacji. Od 2004 roku czytelnia zaczyna pełnić jednocześnie rolę centrum multimedialnego. Do biblioteki zostają przekazane pierwsze trzy komputery z dostępem do internetu. W kolejnych latach liczba stanowisk komputerowych powiększała się. Obecnie w czytelni znajduje się dwanaście stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.

 

Na zdjęciach: biblioteka dawniej

Formy działalności

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania informacyjne,
 • wyszukiwanie informacji,
 • opracowywanie zestawień tematycznych- według zapotrzebowania,
 • prowadzenie kartotek tematycznych i kartotek tekstowych,
 • prowadzenie kartoteki regionalnej Kościana i okolic,
 • kształcenie kultury czytelniczej uczniów,
 • przygotowywanie wystaw tematycznych.

 

Zadania biblioteki szkolnej

 • gromadzi różnorodne dokumenty piśmiennicze i audiowizualne,
 • stanowi bazę informacyjną dla uczniów i nauczycieli; posiada zautomatyzowany warsztat informacyjny ( komputerową bazę danych, dostęp do internetu),
 • przygotowuje uczniów i nauczycieli do umiejętnego korzystania z wszelkich źródeł informacji oraz stwarza warunki szerokiego dostępu do nich,
 • stwarza warunki do rozwijania własnych zainteresowań uczniów, zdobywania i poszerzania wiedzy.