Pracownicy administracyjni i obsługowi

 • Anna Cieślak
  sekretarz szkoły
 • Ewa Olejnik
  specjalista d/s admininistracyjnych
 • Agnieszka Ratajczak
  specjalista d/s kadr i płac
 • Karolina Siejek
  główna księgowa
 • Alina Błażeczek
  pracownik obsługowy
 • Andrzej Frąckowiak
  pracownik obsługowy
 • Konrad Karolczak
  pracownik obsługowy
 • Dorota Jankowiak
  kucharka
 • Weronika Maćkowska
  pracownik obsługowy
 • Dorota Mańkowska
  pracownik obsługowy
 • Karolina Matuszewska
  pracownik obsługowy
 • Barbara Nowaczyk
  pomoc kuchenna
 • Barbara Nowak
  pracownik obsługowy
 • Julia Stachowska
  pracownik obsługowy