Zapisy na obiady i płatności

Dodano 10 października 2023
Zapisy na obiady i płatności

Rodzice, uczniów korzystających z obiadów szkolnych przed dokonaniem wpłaty za posiłki na konto są zobowiązani do wcześniejszego zgłoszenia dziecka telefonicznie (65 512 04 04 wew. 46) lub bezpośrednio w sekretariacie szkolnym.

Zapisy i odpłatność na jednorazowe posiłki obiadowe przyjmowane są w czwartki i piątki poprzedzający kolejny tydzień w sekretariacie szkolnym.

Uczniowie, którzy korzystają z obiadów cały miesiąc zobowiązani są do zgłoszenia kontynuacji w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego.

Za obiady można płacić w sekretariacie szkolnym lub przelewem na konto BS nr 87 8666 0004 0101 3434 2000 0001

W tytule przelewu należy wpisać (imię i nazwisko dziecka, klasa, dni w miesiącu, kiedy uczeń korzysta z obiadu lub opłata miesięczna),

Wpłaty dokonywane na rachunek bankowy powinny dotyczyć tylko bieżącego miesiąca.

Wpłaty na poczet kolejnego miesiąca można dokonywać tylko gotówką w sekretariacie szkolnym.

Prosimy o terminowe wpłaty za obiady.

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie nieotrzymaniem posiłku do dnia uregulowania należności.

Czytaj także

Menu Obiadowe
06 grudnia 2023
Menu Obiadowe
Stołówka szkolna zaprasza!
24 sierpnia 2023
Stołówka szkolna zaprasza!
Skorzystaj z tej oferty
23 stycznia 2023
Skorzystaj z tej oferty