Uwaga Maturzyści!

Dodano 30 kwietnia 2023
Uwaga Maturzyści!

Uwaga Maturzyści !!!!   

W dniu  egzaminów maturalnych

 (4 – 22 maja 2023 r.) należy:

 • przybyć do szkoły w stroju galowym;
 • być obecnym w szkole o godzinie 8.00, 8.20 lub 13.00, 13. 20 zgodnie z harmonogramem wchodzenia do poszczególnych sal,
 • zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach,
 • zdający nie może pożyczać materiałów  piśmiennych i przyborów od innych zdających,
 • każdy  zdający musi zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon, smartwach itp. w wyznaczonych do tego miejscach,
 • na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora* itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających,
 • * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko  dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.
 • mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość,
 • przynieść ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego i podpisywania dokumentów (można korzystać tylko z własnego długopisu),
 • szkoła  zapewnia wodę pitną. Na egzamin  nie należy przynosić własnej butelki z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w s. 4.

Absolwenci Z POPRZEDNICH LAT! postępują zgodnie z powyższymi procedurami, a paski kodowe odbierają po wejściu do szkoły w KANCELARII UCZNIOWSKIEJ.

 

Czytaj także

DEKLARACJA MATURALNA 2024
15 września 2023
DEKLARACJA MATURALNA 2024
Matura 2024
14 września 2023
Matura 2024
Matura poprawkowa 2023
25 lipca 2023
Matura poprawkowa 2023