« powrót 20 grudnia 2021

Świąteczne podziękowanie

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za włączenie się do świątecznej zbiórki darów dla dzieci z ubogich rodzin, organizowanej przez bibliotekę szkolną wraz z samorządem uczniowskim i szkolnym kołem PCK.

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, wrażliwość, wielkie serce i otwartość na drugiego człowieka. Zebrane dary zostały przekazane  do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Celem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia ofiarom zagrożonym zjawiskiem przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, w szczególności kobietom, matkom z dziećmi i kobietom ciężarnym oraz ofiarom klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych.

„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”
 

   Jan Paweł II

                                                                                                         nauczyciele bibliotekarze

« powrót Drukuj

Czytaj również: