« powrót 17 grudnia 2021

Próbna matura 2022

Próbna matura odbywa się zgodnie z harmonogramem w dniach 10.01 - 13.01.2022 r.

Każdego dnia próbny egzamin maturalny rozpoczyna się o godz. 8.00. Uczniowie klas trzecich zdający maturę są obecni w szkole o 7.30. 

W dniu egzaminu należy:

·       przybyć do szkoły w stroju galowym;

·       być obecnymw szkole o 7.30 zgodnie z harmonogramem wchodzenia do poszczególnych sal,

·       wnieść do sali egzaminacyjnej wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach,

·       zdającym nie może pożyczać materiałów  piśmiennych i przyborów od innych zdających,

·       każdy  zdający musi zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon w miejscu do tego wyznaczonym,

·       na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora* itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających,

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko  dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

·       na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką),

·       należy dezynfekować dłonie po wejściu do szkoły i sali egzaminacyjnej,

·       mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość,

·       przynieść ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego i podpisywania dokumentów (można korzystać tylko z własnego długopisu),

·       PZN lub członek ZN losuje w  obecności zdającego numer stolika, przy których będzie zdający pracować,

·       szkoła nie zapewnia wody pitnej, na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych,

·       po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający może zdjąć maseczkę.

Czekając na wejście do  sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych dla uczniów klas maturalnych. 

Pliki do pobrania:

« powrót Drukuj

Czytaj również: