« powrót 18 grudnia 2019

Podziękowanie za okazane serce

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za włączenie się do świątecznej zbiórki darów dla dzieci z ubogich rodzin.

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, wrażliwość, wielkie serce i otwartość na drugiego człowieka. Zebrane dary zostały przekazane  do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Celem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia ofiarom zagrożonym zjawiskiem przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, w szczególności kobietom, matkom z dziećmi i kobietom ciężarnym oraz ofiarom klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych.

„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”
 

   Jan Paweł II

                                                                                                         nauczyciele bibliotekarze

 

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka