« powrót 4 stycznia 2012

Matura 2021 - AKTUALIZACJA

Matura 2021 organizowana jest zgodnie z harmonogramem i zasadami ogłoszonymi przez CKE

Przed przystapieniem do egzaminu maturalnego należy zapoznać się z materiałami: 

Zmiany na egzaminie maturalnym zgodnie z rozporządzeniem MEiN

 

Terminy egzaminu maturalnego 2021
AKTUALIZACJA - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiąhzująca w roku szkolnym 2020/2021
Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania - informatyka 2021.
 

« powrót Drukuj

Czytaj również: