« powrót 04 lipca 2019

MATURA 2019 - 100% zdawalność

100% zdawalność. Kolejny rocznik absolwentów KOLBERGA bardzo dobrze zdał maturę.

Zdawalność I LO Kościan Polska Wielkopolska
licea ogólnokształcące 100%

 86,4%  85%
wszystkie szkoły  80,5%  80,5%

 

Średnie wyniki i liczba zdających

Przedmiot

Poziom

Liczba zdających 2019

Średni wynik 2019 - wszystkie typy szkół

I LO Kościan Polska Wielkopolska
język polski

 podstawowy  185  63%  52%  52%
 rozszerzony  61  63%  55%  54%
matematyka

 podstawowy  185  73%  58%  57%
 rozszerzony  61  58%  39%  34%
język angielski

 podstawowy  176  81%  72%  72%
 rozszerzony  105  67%  56%  55%
język niemiecki  podstawowy   9   79%  61%  56%
chemia  rozszerzony  42  35%  40%  39%
biologia  rozszerzony 46 36% 33% 33%

 

Przedmiot Poziom Liczba zdających 2019 I LO Kościan Polska Wielkopolska
fizyka rozszerzony 16  52%  42%  40%
geografia rozszerzony 27  38%  29%  28%
informatyka rozszerzony 11  52%  37%  39%
historia rozszerzony 23  44%  37%  37%
wiedza
o społeczeństwie
rozszerzony 2  60%  27%  23%

Z większosci przedmiotów rozszerzonych uzyskaliśmy najwyższe wyniki:

  • język polski: 95%
  • matematyka: 100%
  • język angielski: 100%
  • chemia: 95%
  • fizyka: 95%
  • historia: 98%
« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka