Absolwenci Kolberga poznali wyniki matury 2022!

Dodano 05 lipca 2022
Absolwenci Kolberga poznali wyniki matury 2022!

5 lipca 2022 roku absolwenci KOLBERGA poznali wynik matury!

 

Zestawienie wyników pisemnego egzaminu maturalnego 2022

ZDAWALNOŚĆ I LO W KOŚCIANIE         POLSKA            WIELKOPOLSKA
licea ogólnokształcące 97,9%

84,0% 82,9%
wszystkie typy szkół 78,2% 77,8%

 Średnie wyniki i liczba zdających

PRZEDMIOT

POZIOM

LICZBA

ZDAJĄCYCH

ŚREDNI WYNIK  2022 - WSZYSTKIE TYPY SZKOÓŁ

I LO KOŚCIAN  

     POLSKA         WIELKOPOLSKA
JĘZYK POLSKI podstawowy 142 65% 54% 54%
rozszerzony 46 69% 55% 56%
MATEMATYKA podstawowy 142 76% 58% 56%
rozszerzony 58 38% 33% 29%
JĘZYK ANGIELSKI podstawowy 142 91% 76% 75%
rozszerzony 118 77% 63% 63%
JĘZYK NIEMIECKI rozszerzony 1 40% 52% 49%
BIOLOGIA rozszerzony 34 46% 43% 42%
CHEMIA rozszerzony 18 45% 37% 35%
FIZYKA rozszerzony 17 27% 37% 36%
GEOGRAFIA rozszerzony 43 49% 40% 39%
HISTORIA rozszerzony 16 46% 38% 37%
INFORMATYKA rozszerzony 12 42% 40% 40%
HISTORIA MUZYKI rozszerzony 1 38% 38% 31%

W KOLBERGU egzamin dojrałości pisało aż 142 uczniów - zdało 139 uczniów.


Wszyscy absolwenci, którzy nie zdali egzaminu pisemnego, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu i będą mogli uczestniczyć w rekrutacji na studia wyższe.

Czytaj także

DEKLARACJA  MATURALNA  2024
15 września 2023
DEKLARACJA MATURALNA 2024
Matura 2024
14 września 2023
Matura 2024
Matura poprawkowa 2023
25 lipca 2023
Matura poprawkowa 2023