« powrót 26 lutego 2019

Zamknięcie przejść pod mostami kolejowymi w Kościanie

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU W KOŚCIANIE

Zamknięcie dróg wewnętrznych - tras pieszo - rowerowych w związku z przebudową mostów kolejowych zlokalizowanych w Kościanie w km 123+286 i 123+511 trasy głównej linii kolejowej E59 relacji Poznań – Wrocław przewidywane od dnia 04.03.2019 r.;

        Trasa ul. Wrocławska – Łazienki
        Trasa ul. Piłsudskiego – ul. Torowa (przy Targowisku). 


Trasa pieszo - rowerowa  ul. Wrocławska -  Łazienki   zamknięta całkowicie od 04.03.2019 r. do dnia 01.03.2020 r. natomiast  trasa ul. Piłsudskiego – ul. Torowa będzie zamykana okresowo od 04.03.2019 do 01.03.2020 r.

O terminie zamknięcia trasy ul. Piłsudskiego –  ul.Torowa  Wykonawca przebudowy będzie informował odrębnymi komunikatami.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu  służb specjalnych takich jak karetka pogotowia, straż pożarna, policja w każdym etapie trwania budowy.

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka