« powrót 24 kwietnia 2020

Wirtualna uroczystość, ale realne przeżycia!

Dzień 24 kwietnia 2020 roku z pewnością przejdzie do historii szkoły za sprawą niezwykłego wydarzenia. Zgodnie z terminarzem pracy szkoły Absolwenci Rocznika 2020 uczestniczyli w Uroczystości Zakończenia Nauki w KOLBERGU… po raz pierwszy w historii była to uroczystość wirtualna.

Z pewnością było to spotkanie inne niż to, które odbywa się co roku w auli,  nie znaczy to jednak, że myśli Dyrekcji, Wychowawców, Profesorów, Pracowników Szkoły kierowane pod adresem Absolwentów były choć trochę pozbawione serdeczności czy szczerego wsparcia.

Pani Dyrektor Małgorzata Andersz zaprezentowała wyniki klasyfikacji 182 Uczennic i Uczniów Klas Trzecich, wymieniła prymusów szkoły – w tym roku 45 Absolwentek i Absolwentów uzyskało świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem  - a także przypomniała najważniejsze sukcesy naukowe (w olimpiadach i konkursach), sportowe oraz liczne działania na rzecz naszej społeczności.  Po raz kolejny przyznane zostało Stypendium imienia mgr Heleny Brzezińskiej przeznaczone dla ucznia osiągającego wybitne osiągnięcia na koniec roku szkolnego z języka angielskiego – nagrodę otrzymał Mikołaj Hołysz z klasy IIIb.

Pani Wicedyrektor Natalia Danielczyk poinformowała o nagrodach przyznanych absolwentom przez Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie, a następnie przypomnieliśmy autorów wspaniałych, kreatywnych, innowacyjnych działań organizacyjnych i artystycznych, członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Zdjęcia z archiwum szkoły przywołały nam różnorodne wydarzenia z minionych trzech lat. Chwile wspomnień o dydaktycznej współpracy przeplatały się z obrazami rywalizacji sportowej, udziału w projektach, dyskotekowej, połowinkowej i studniówkowej zabawy.


Radość z Ukończenia Szkoły przeplatała się z refleksją: CO DALEJ? (dopiero po południu dowiedzieliśmy się, że matury mają się rozpocząć 8 czerwca)… szybko jednak odnaleźliśmy właściwy emocjonalny azymut, pomyśleliśmy o wyjątkowości chwili, wszak: ABSOLWENCI ROCZNIKA 2020 są pierwszym rocznikiem, który w prawie 100-letniej historii szkoły otrzymał klasyfikację za sprawą zdalnych obrad Rady Pedagogicznej… pierwszym rocznikiem, który uczestniczył w wirtualnej uroczystości zakończenia edukacji w KOLBERGU.

 „Nic dwa razy się nie zdarza” – pisała noblistaka i dlatego, pamiętając o wyjątkowości  wydarzenia, patrzmy z wiarą i energią w przyszłość. Spotykajmy się na ścieżkach wirtualnych łączy a w przyszłości realnych dróg, aby - gdy przyjdzie właściwy moment - napisać egzaminy dojrzałości. Wspólnie pokonaliśmy wiele naukowych meandrów, tak też musi być i tym razem!

Dziś nie mówimy: ŻEGNAJCIE…. Mówimy: DO ZOBACZENIA!!!

Wojciech Morawski

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka