« powrót 10 marca 2022

Stypendium Oświatowe imienia D. Chłapowskiego

Drodzy uczniowie, Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium oświatowego.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia i możliwości ubiegania się o stypendium znajdziecie na stronie Stowarzyszenia: (so.koscian.net)

Stypendia przeznaczone są dla:
- uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych (wys. stypendium 250 zł miesięcznie),
- uczniów I, II i III klas szkół ponadpodstawowych (wys. stypendium 300 zł miesięcznie).
- uczniowie klas maturalnych, którzy zamierzają studiować na studiach stacjonarnych na uczelni publicznej, mieszkający w miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców mogą starać się o stypendia pomostowe (wys. 700 zł miesięcznie).

Szczegóły dotyczące warunków, które należy spełnić aby otrzymać stypendium znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia  http://so.koscian.net/

Wniosek elektroniczny dostępny jest pod tym adresem: http://so.koscian.net/
Regulamin przyznawania stypendium znajdziecie tu: http://so.koscian.net/Wniosek-i-regulamin.html).

Ważne: termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2022!!!

Osobą administrującą wnioskiem jest inż. Dariusz Ptaszyński: dariuszptaszynski177@wp.pl

« powrót Drukuj

Czytaj również: