« powrót 19 czerwca 2019

Stypendium Fundacji EFEKT MOTYLA

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2019/2020! Wszystkich uczniów VII-VIII klasy szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum oraz liceum i technikum w roku szkolnym 2018/19 zamieszkałych na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z programem stypendialnym.

Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto, dla wybranych stypendystów Fundacja organizuje weekend motywacyjny w Warszawie w październiku 2019r.

Jak aplikować? Wypełniając wyłącznie elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium i przesyłając go na adres: stypendia@papilionis.org wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2018/2019. Wniosek do pobrania: http://tiny.cc/zpfg8y

Prosimy o niewysyłanie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego. Zaświadczenia będą potrzebne w II turze rekrutacji, poprosimy o nie indywidualnie wskazanych kandydatów do stypendium.

Do kiedy można składać wnioski? Na zgłoszenia czekamy w dn. 1-15 lipca 2019r.

Jakie warunki trzeba spełnić? Stypendium jest adresowane do uczniów, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
- wykazują wysokie wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia;
- pochodzą z terenów wiejskich;
- mają niewysoki dochód w rodzinie (nie ustalamy z góry limitu dochodów na jedną osobę w rodzinie) Ile wynosi stypendium?

Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 w transzach po 300 zł miesięcznie.

Czy istnieje próg dochodowy, od którego można ubiegać się o stypendium oraz minimalna wysokość średniej ocen? Nie ustalamy progu dochodów z góry oraz wysokości średniej ocen – spośród nadesłanych wniosków wybieramy w drodze konkursu osoby najbardziej uzdolnione i jednocześnie będące w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Kto może się ubiegać o stypendium? Uczniowie VII-VIII klasy szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum i liceów, techników w roku szkolnym 2018/19 mieszkający na terenach wiejskich, którzy kontynuują naukę (posiadają status ucznia) w roku szkolnym 2019/20. Absolwenci liceum oraz technikum w roku szkolnym 2018/19 nie kwalifikują się do uzyskania stypendium.

Więcej informacji o stypendium: www.papilionis.org www.facebook.com/FundacjaEfektMotylaEffectusPapilionisFoundation/

Pytania prosimy kierować pod adres e-mail: stypendia@papilionis.org

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka