« powrót 26 maja 2018

O PRZYSZŁOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ

Wiktoria Glinkowska (2D), Jakub Janowicz (2A), Miłosz Górny (2A), Bartosz Andrzejewski i Piotr Dudziak (2C) w czwartek pojechali do Frankfurtu nad Odrą, aby wziąć udział w I Transgranicznym Dialogu Obywatelskim zorganizowanym przez Komisję Europejską i Fundację Bertelsmanna na temat zadań i rozwoju UE w przyszłości.

Byli jedynymi licealistami, bo zaproszenie na spotkanie kierowano do studentów z Polski i Niemiec, ale dzięki współpracy z UAM, szczególnie z dr Cezarym Trosiakiem, mieli szczęście znaleźć się w tym zacnym gronie.

W pierwszej części spotkania brali udział w warsztatach, zorganizowanych w formacie „world cafe” – uczestnicy losowo zmieniali stoliki dyskusyjne. Moderatorami było dwoje młodych ludzi, Polka i Niemiec. O czym dyskutowano? Oj, omawiano wiele tematów: Demokracja polega na zaangażowaniu - jako obywatel, w jaki sposób mogę i chcę brać udział? Co trzyma nas w Europie razem? Jak UE powinna się dalej rozwijać? Zapisane na planszach wyniki dyskusji prezentowało dwoje dyskutantów każdego tematu: po polsku i po niemiecku, chociaż sama dyskusja w grupach przebiegała jednak po angielsku. Jakie wnioski wynikają z wypracowanych stanowisk? Młodych ludzi z obu krajów martwi fakt słabego uczestnictwa obywateli w wyborach europejskich, czego przyczyn upatrują w niskiej wiedzy na temat roli Parlamentu Europejskiego (mają pomysł, jak to zmienić, a jakże!), oczekują zwiększenia roli ustawodawczej  PE, chcieliby, aby w UE było w przyszłości więcej solidaryzmu i wsparcia słabszych.

Po przerwie na poczęstunek (pyszne jedzonko!) rozpoczęła się druga część spotkania z udziałem Fransa Timmermansa -Pierwszego Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Elżbiety Polak – Marszałka Województwa Lubuskiego, Stefana Ludwiga – Ministra Sprawiedliwości Brandenburgii oraz Marka Prawdy – Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Studenci zapoznali gości z wynikami dyskusji, czyli swoją wizją Unii Europejskiej jutra, co spotkało się z uznaniem dla entuzjazmu i wnikliwych przemyśleń studentów. Zadawano wiele ciekawych pytań, np. co jest spoiwem Europy, jakie wartości, co nas łączy, skąd bierze się obserwowany w wielu krajach wzrost nastrojów nacjonalistycznych i populistycznych, jak UE powinna wyglądać w przyszłości, czego powinna robić więcej, a czego mniej, co wiąże się z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, przyszłość strefy euro, czy nowy chiński szlak jedwabny jest zagrożeniem dla Europy i wiele innych. 

Według Marka Prawdy rozczarowanie niektórych Europejczyków członkostwem w UE jest spowodowane niezrozumieniem jej istoty: „ UE to nie raj na ziemi, jest po to, aby nieźle żyć. Albo załatwimy coś razem, albo wcale nie załatwimy. Dla lepszego zrozumienia UE polityka europejska musi zbliżyć się do obywateli”. Zdaniem Fransa Timmermansa niezbędnym warunkiem zrozumienia jest dialog oraz bezpośrednie spotkania ludzi z różnych krajów. Uważa, że oprócz programu Erasmus (tylko dla studentów) UE powinna wprowadzić program Erasmus+ dla innych grup społecznych, dzięki czemu ludzie lepiej się poznają. „Populizmy rosną, bo niektórzy ludzie czują się przegrani”, stwierdził. Program Erasmus+ umożliwiłby tym ludziom rozwój, bo gospodarka jutra będzie cechowała się kreatywnością, a nie produktywnością. Bardzo sugestywnie przedstwaił różnice między nacjonalistą, a patriotą: „Nacjonalista się boi, wszędzie widzi wrogów, patriota zaś jest dumny ze swego kraju, chce go innym pokazać, jest ciekawy innych krajów. Potrzeba ludzi, którzy powiedzą: jestem dumny, że jestem Polakiem/ Niemcem/ Holendrem. Jestem dumny, że jestem Europejczykiem” (burza oklasków). Minister Stefan Ludwig odniósł się do polityki solidarności i wspierania słabszych, w tym niepełnosprawnych – tym UE powinna zająć się w przyszłości w większym zakresie. UE nie zajmuje się dzisiaj również edukacją, bo nie życzyły sobie tego państwa członkowskie. A powinna, bo dzisiaj w wielu krajach w podręcznikach szkolnych nie ma prawdziwego obrazu Europy. Dlaczego tak mało ludzi bierze udział w wyborach europejskich? Zdaniem gości frekwencja jest niska, bo PE jest odległy. Parlamenty krajowe powinny mówić prawdę o PE, a nie „co dobre to my, a co złe to Parlament Europejski”. Pan Timmermas jest optymistą co do strefy euro i ma nadzieję, że Polska do niej przystąpi.

Zapytano też o przestrzeganie praworządności w Polsce (no tak…).  Zdaniem Fransa Timmermansa Polska, niestety, naruszyła zasady państwa prawa, a powoływanie się na suwerenność jest nieuzasadnione. Od końca „zimnej wojny” polska suwerenność jest silniejsza, bo państwo jest członkiem NATO I UE, a Unia dała Polsce więcej wolności. „Jeśli nie ma niezależnych sądów, obywatele cierpią, bo sędziowie słuchają, co do nich mówi przywódca partii. Jestem głęboko przekonany, że praworządność jest  jedną z najważniejszych wspólnych wartości” (znów oklaski).

Na koniec było przyjęcie, rozmowy kuluarowe, wspólne zdjęcia, dzielenie się wrażeniami. Młodzi ludzie byli zachwyceni nie tylko perfekcyjną organizacją imprezy, ale też tym, że (jak to ujęła Wiktoria) „przyjechaliśmy z małego Kościana, a najważniejsi ludzie w Unii Europejskiej nas słuchają. Mamy wpływ na UE”.

 

Urszula Iwaszczuk

 

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka