« powrót 3 maja 2021

Uwaga Maturzyści

Już czas na maturę... egzamin z języka polskiego tuż, tuż...

                                   Uwaga !!!! Maturzyści    

                         W dniu  egzaminów maturalnych

                                    (4.05 - 19.05. 2021 r. ) należy:

 

·        przybyć do szkoły w stroju galowym;

·        być obecnym przed budynkiem szkoły o godzinie 8.00, 8.20 lub 13.00, 13. 20 zgodnie z harmonogramem wchodzenia do szkoły

                                           Wejścia do sali egzaminacyjnej w dniach   4.05 – 7.05.2021

                                      AULA                                                                      SALA GIMNASTYCZNA                                        
wejście główne do szkoły wejście od strony boiska drugie drzwi

Absolwenci zdający egzamin w tej sali przychodzą do szkoły:

  • 8.00 - jeśli egzamin  jest rano - 9.00,

Absolwenci zdający egzamin w tej sali przychodzą do szkoły:

  • 8.00 - jeśli egzamin  jest rano - 9.00,

Sale 1, 7, 21, 39, 59, 66, 69

wejście główne do szkoły

sale 61, 63, 70, 75, 76, 78, 80

wejście od strony boiska drugie drzwi

Absolwenci zdający egzamin w tej sali przychodzą do szkoły:

8.20 - jeśli egzamin  jest rano - 9.00,

 Absolwenci zdający egzamin w tej sali przychodzą do szkoły:

8.20 - jeśli egzamin  jest rano - 9.00,

                  W POZOSTAŁE DNI EGZAMINÓW WSZYSCY WCHODZĄ WEJŚCIEM GŁÓWNYM


·        zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach,

·        zdający nie może pożyczać materiałów  piśmiennych i przyborów od innych zdających,

·        każdy  zdający musi zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w przezroczystych (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania) foliowych workach (otrzyma je przed wejściem do szkoły) – opisanych numerem stolika,

·        na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora* itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających,

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko  dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

·        na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową),

·        należy dezynfekować dłonie po wejściu do szkoły i sali egzaminacyjnej,

·        mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość,

·        przynieść ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego i podpisywania dokumentów

         (można korzystać tylko z własnego długopisu),

·        PZN lub członek ZN losuje w  obecności zdającego numer stolika, przy których będzie zdający pracować,

·        szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych,

·        po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający może zdjąć maseczkę.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w s. 4 

Absolwenci Z POPRZEDNICH LAT! postępują zgodnie z powyższymi procedurami, a paski kodowe odbierają po wejściu do szkoły w KANCELARII UCZNIOWSKIEJ.

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka