« powrót 14 kwietnia 2021

Konkurs nr 5 Samorządu Uczniowskiego

Konkurs historyczny Samorządu Uczniowskiego

W 1943r. podjęto decyzję o likwidacji getta warszawskiego. Decyzja ta spowodowała wybuch powstania Żydów przebywających w getcie, w wyniku czego kilkadziesiąt tysięcy Żydów poniosło śmierć w powstaniu lub w obozach koncentracyjnych.

W związku z tym Samorząd uczniowski ogłasza konkurs na opowiadanie opisujące przebieg powstania. Praca powinna liczyć ponad 300 i mniej niż 1000 słów. Opowiadanie należy wysłać na adres:

su-lo-koscian@wp.pl do końca kwietnia. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka