« powrót 27 października 2015

Konferencja podsumowująca projekt

Poniedziałkowy poranek 26 października br. był - dla uczestników projektu „Stymulujemy geo i bioróżnorodność. Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika”- dniem naukowych podsumowań i ewaluacji działań.

Poniedziałkowy poranek 26 października br.  był - dla uczestników projektu „Stymulujemy geo i bioróżnorodność. Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika”- dniem naukowych podsumowań i ewaluacji działań.

Konferencja, która odbyła się w auli szkoły, umożliwiła zebranym zapoznanie z korzyściami płynącymi z tworzenia pasów zadrzewień śródpolnych. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Pan Bernard Turski - Starosta Kościański, Pan Paweł Buksalewicz – Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Konrad Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń, Pan Henryk Bartoszewski – Zastępca Wójta Gminy Kościan.

Uczestnicy programu zaprezentowali referaty na temat: założeń programu Uniwersytet Młodych Wynalazców, roli zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym i wyników badań a Pan dr Maciej Nowak – kierownik projektu z Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, wygłosił wykład pt. „GIS – środowisko informatyczne dla przyrodnika”.

Podczas spotkania można było wysłuchać występu pianistycznego Tomasza Kiljańczyka, ucznia kl. 2e oraz obejrzeć pokaz zdjęć i wystawę dokumentujące przebieg projektu.

Zdjęcia: prof. Robert Padurek

« powrót Drukuj

Czytaj również:

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
Aleja Kościuszki 3, 64-000 Kościan
telefon i faks: +48 65 512 04 04
realizacja:Studio Fabryka