« powrót 15 czerwca 2015

Konferencja "GIS w nauce"

W dniu 2 czerwca 2015 r. przedstawiciele klasy IE uczestniczyli wraz z opiekunem w kolejnym etapie projektu przyrodniczego związanego z śródpolnymi zadrzewieniami. Etap ten przeprowadzony został w ramach IV konferencji pt.„GIS w nauce” na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Poznań.

W dniu 2 czerwca 2015 r. przedstawiciele klasy IE uczestniczyli wraz z opiekunem w kolejnym etapie projektu przyrodniczego związanego z śródpolnymi zadrzewieniami. Etap ten przeprowadzony został w ramach IV konferencji pt.„GIS w nauce” na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Poznań.

Po krótkim spotkaniu z opiekunami merytorycznymi projektu m. in. p. dr. Maciejem Nowakiem uczniowie uczestniczyli w wykładzie „Internetowe aplikacje mapowe do prezentacji wyników badań i projektów edukacyjnych” oraz „ Pojemność informacyjna lotniczych zobrazowań hiperspektralnych w badaniach środowiska” w Auli im. B. Krygowskiego.

Po zakończeniu wykładów odbyła się część posterowa, polegająca na prezentowaniu wyników badan uczestniczących w konferencji grup młodzieży z różnych ośrodków w Polsce. Również przedstawiciele klasy IE zaprezentowali dotychczasowy etap prac związany z realizacją projektu, przedstawiony w formie posteru.

Po tej części konferencji uczniowie ponownie powrócili do Auli im. B. Krygowskiego, aby wysłuchać kolejnych wykładów, m.in. wykładu „Geoankieta: metoda badawcza partycypacyjnych systemów informacji geograficznej”.

We wrześniu i październiku kolejnego roku szkolnego przewidywane są kolejne etapy realizacji tego projektu.

« powrót Drukuj

Czytaj również: